Ogłoszenia - SPZPOZ w Rzeczniowie

Przejdź do treści
Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29 czerwca 2020r. Pracownia Fizjoterapii będzie działać w nowej lokalizacji - Pawliczka 31 (gm. Rzeczniów).
Tym samym zakończono działalność rehabilitacyjną
w Ośrodku Zdrowia w Rzeczniowie.
Nr tel. do pracowni: 731-120-333INFORMACJA - porady lekarskie
W czasie epidemii zgodnie z rekomendacją konsultanta ds. medycyny rodzinnej, wizytę w poradni poprzedza wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym lekarz zdecyduje, czy wizyta na miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy teleporada.

Podczas wywiadu telefonicznego lekarz ocenia, czy:
  • pacjent może być zakażony koronowirusem,
  • problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni, czy będzie można pomóc mu podczas rozmowy telefonicznej,
  • nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia.

Jeżeli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:
  • zasłonić usta i nos maseczką,
  • odkazić ręce (dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym są dostępne w każdej przychodni lub przy wejściu),
  • mieć zmierzoną temperaturę.
Opublikowano: 2019-12-03

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
 
Rzeczniów 1a
 
27-353 Rzeczniów

 
ogłasza

 
rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 
1.       przez lekarza POZ w poradniach lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie, Ośrodek Zdrowia w Pasztowej Woli - filia, Ośrodek Zdrowia w Grabowcu - filia),
 
2.       przez lekarza POZ  w poradni lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Grabowcu - filia),

3.       przez lekarza POZ  w poradni lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie).

Opublikowano: 2019-11-20

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
 
Rzeczniów 1a
 
27-353 Rzeczniów

 
działając na podstawie przepisu art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza

 
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 
1.       przez lekarza POZ w poradniach lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie, Ośrodek Zdrowia w Pasztowej Woli - filia, Ośrodek Zdrowia w Grabowcu - filia),
 
2.       przez lekarza POZ  w poradni lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Grabowcu - filia),

3.       przez lekarza POZ  w poradni lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie).

Opublikowano: 2019-03-26

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
 
Rzeczniów 1a
 
27-353 Rzeczniów

składa Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń w SPZPOZ w Rzeczniowie

 

Opublikowano: 2018-12-12

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
 
Rzeczniów 1a
 
27-353 Rzeczniów

ogłasza
 
rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 
1.       przez lekarza POZ w poradniach lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie, Ośrodek Zdrowia w Pasztowej Woli - filia, Ośrodek Zdrowia w Grabowcu - filia),
 
2.       przez lekarza POZ  w poradni lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Grabowcu - filia).

Opublikowano: 2018-11-29

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
 
Rzeczniów 1a
 
27-353 Rzeczniów

 
działając na podstawie przepisu art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza

 
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 
1.       przez lekarza POZ w poradniach lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie, Ośrodek Zdrowia w Pasztowej Woli - filia, Ośrodek Zdrowia w Grabowcu - filia),
 
2.       przez lekarza POZ  w poradni lekarza POZ (Ośrodek Zdrowia w Grabowcu - filia).

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
Rzeczniów 1a
27-353 Rzeczniów
tel./fax 48 61 67 006
e-mail: spzpozrzeczniow@gazeta.pl
Projekt witryny: Monika Tatarczak
Wróć do spisu treści