Profilaktyczne programy zdrowotne - SPZPOZ w Rzeczniowie

Przejdź do treści
Dla pacjenta
Profilaktyczne programy zdrowotne
Program profilaktyki
raka szyjki macicy
Program profilaktyki
gruźlicy
Program profilaktyki
chorób układu krążenia
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.
Czynnikami ryzyka warunkującymi powstawanie choroby są min.:
·  zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
·  wiek - zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem - szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.
·  wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
·  duża liczba partnerów seksualnych,
·  duża liczba odbytych porodów,
·  niski status społeczny i ekonomiczny,
·  palenie papierosów,
·  stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym
Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania, zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu.
Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.
Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.
Program adresowany jest do osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt
z osobami chorymi na gruźlicę,
a także do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od tytoniu, alkoholu, narkotyków i bezdomnych.


Pielęgniarka przeprowadza ankietę – wywiad w celu oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz w razie potrzeby skierowania do dalszej opieki medycznej (wykonanie koniecznych badań diagnostycznych, leczenie).
 
Ankieta jest poufna, zawiera pytania dotyczące między innymi ewentualnego kontaktu z osobami chorym, warunków mieszkaniowych, bytowych i narażenia na czynniki szkodliwe (kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami itp.), dolegliwości typu przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, nawracające zakażenia układu oddechowego czy gwałtowna utrata masy ciała.
Badania w ramach programu wykonywane są bez skierowania osobom, które w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 35, 40, 45, 50 lub 55 lat.

Należy wiedzieć, że:
- nadciśnienie tętnicze (wartość RR powyżej 140/90 mmHg),
- palenie tytoniu,
- niska aktywność ruchowa,
- nadwaga i otyłość
sprzyjają chorobom układu krążenia.

Uczestnictwo w programie pozwoli Państwu uzyskać informację o stopniu ryzyka zagrożenia tymi chorobami.
Zapytajcie więc swojego lekarza rodzinnego kiedy z takich badań profilaktycznych mogą Państwo skorzystać w swojej przychodni.

W ramach tego programu przeprowadzany jest wywiad – ankieta zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego, następnie wykonywane są badania z krwi (poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy) oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI.
Po czym następuje ustalenie terminu wizyty u lekarza, który po uzyskaniu wyników badań wpisuje je do Karty Badania Profilaktycznego.
W trakcie wizyty lekarz przeprowadza badanie przedmiotowe i ocenia poszczególne czynniki ryzyka oraz globalne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia w przyszłości. Podejmuje też decyzję co do dalszego postępowania.
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie
Rzeczniów 1a
27-353 Rzeczniów
tel./fax 48 61 67 006
e-mail: spzpozrzeczniow@gazeta.pl
Projekt witryny: Monika Tatarczak
Wróć do spisu treści